Cotrat | Cooperativa de Transports de Tortosa     

La Cooperativa de Transports de Tortosa S.C.C.L. (COTRAT), neix el 18 de novembre de 1.963, en una reunió a la que assisteixen 17 socis fundadors, en el transcurs de la qual, són escollits com a President el Sr. JOSE MATAMOROS ADELL i com a Secretari el Sr. RAMON ALCON TORRADO, quedant finalment constituïda el 6 de Juliol de 1.964, data en la que queden aprovats pel Ministeri de Treball els Estatuts de la Societat com a Cooperativa de Serveis.

A l’any 1.996, sota la presidència del Sr. ANTONIO MESTRE CASANOVA, li fou atorgat a COTRAT, el distintiu de millor Cooperativa de l’any per la GENERALITAT DE CATALUNYA.

A l'Octubre de 2001, s'aconsegueix l'obtenció del registre d'empresa d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9002:94, amb número de certificat 1881/ER/10/01, per a Transport de mercaderies per carretera a càrrega completa.

La massa social ha anat creixent durant el transcurs dels anys, essent la mateixa en l’actualitat de 127 socis, dels quals 10 ostenten la condició de soci excedent. Aquest gran nombre de socis fa que s’hi trobin representades les quatre comarques de l’Ebre, és a dir, LA RIBERA D’EBRE, LA TERRA ALTA, EL MONTSIÀ i EL BAIX EBRE, tenint també representació del BAIX ARAGÓ, del BAIX CAMP i de la provincia de CASTELLÓ.

   

En l’actualitat i desprès de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 17 de juny del 2.012 la presidència l’ostenta el Sr. DAVID BLADE BENAIGES i la secretaria el Sr. FELIPE CURTO MARCH.  Durant aquests 50 anys d’història, la Cooperativa ha estat dirigida per set presidents.

Presidents durant els 50 anys d'història de COTRAT   

  • D. JOSE MATAMOROS ADELL  
  • D. RAMON ALCON TORRADO  
  • D. ANTONIO BALART PIÑOL  
  • D. LUIS BERTOMEU CAMOS  
  • D. ANTONIO MESTRE CASANOVA  
  • D. JOSEP BORRULL LLOP  
  • D. FRANCISCO MIRALLES ROIG
  • D. DAVID BLADE BENAIGES