Cotrat | Cooperativa de Transports de Tortosa     

Càrrega completa: Servei de Transport de Mercaderia General

Des d'octubre de 2001, la qualitat de gestió de transport que ofereix COTRAT als seus clients està garantida mitjançant l'obtenció de la Certificació ISO 9002 amb número de registre 1881 / ER/10/01, acreditada per ENAC per al Transport de mercaderies per carretera a càrrega completa.

Tots els serveis de transport que realitza Cotrat estan coberts per una assegurança de mercaderia (inclòs robatori) de 180.303,63 d'Euros per expedició.

Cotrat garanteix i certifica que tots els socis transportistes estan en possessió de les llicències administratives necessàries per efectuar el servei contractat pel client, així com de les corresponents assegurances de circulació en vigència.

Regional i Nacional

  • Transport de càrrega completa de mercaderia general amb vehicles de 12 Tn.
  • Transport de càrrega completa de mercaderia general amb vehicles de 16 Tn.

Nacional i Internacional (Europa Comunitària i Andorra )

  • Transport de càrrega completa de mercaderia general amb vehicles tràilers de 24 Tn.
  • Transport de càrrega completa de cítrics, fruites i verdures amb vehicles Frigolonas de 24 Tn.
  • Transport de càrrega completa de mercaderia general amb vehicles traylers de 24 Tn. des de països comunitaris.
  • Transport mercaderia considerada ADR (No explosius, ni líquids inflamables), amb vehicles tràilers o 12 i 16 Tn).
  • Transport de mercaderia considerades com residus del grup 3 amb vehicles tràilers 24 tn.

Càrrega fraccionada: Servei de Grupatge i Paquet

Servei diari paqueteria de Tortosa a Barcelona i Barcelona Tortosa amb distribució per comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta, així com zona nord de província de Castelló

Servei de Grupatge (càrrega fraccionada) diari de Tortosa a Barcelona amb reexpedició per a la resta de Catalunya o Espanya i Europa comunitària, i de Barcelona a Tortosa amb distribució a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta, així cmo poblacions de Vinaròs i Benicarló.

Serveis setmanals de Grupatge (càrrega fraccionada) de Tortosa a zona centre (Madrid)

Logística

COTRAT disposa una nau amb una superfície de 2.200 m2 situada a les instal · lacions del Polígon Industrial Baix Ebre, amb la que està en disposició d'oferir logística i transport per a empreses nacionals o internacionals, enllaçant amb l'oferta de transport de càrrega completa o de càrrega fraccionada.