Cotrat | Cooperativa de Transports de Tortosa     

Ara pot identificar-se en la nostra àrea privada amb el seu usuari i contrasenya de soci.

Un cop identificat pot accedir a informació del seu interès ia diferent documentació com factures o comunicats.

 • Servei amb pal propi de gasoil
 • Servei amb pal propi de lubricant (oli)
 • Gestió d'assegurances de circulació modalitat de flota
 • Gestió assegurances de mercaderies
 • Gestió assegurança col · lectiva de vida i accidents
 • Gestió assegurança col · lectiva de retirada de carnet
 • Gestió d'assegurances de Responsabilitat Civil
 • Auto-assegurança pròpia vehicles transport socis
 • Gestió de compres conjuntes elements de transport
 • Gestió de compres conjuntes de vehicles de transport
 • Gestió d'assessorament financer de compres de vehicles
 • Gestió de servei de transport (càrregues)
 • Gestió col · lectiva de targetes d'autopista francesa
 • Gestió de recuperació TVA
 • Gestió sol · licitud targetes autopista i combustible
 • Gestió telefonia mòbil conjunta
 • Curs de formació matèries perilloses
 • Curs reciclatge matèries perilloses
 • Curs de Capacitació professional
 • Curs de formació empresarial